Elling galleryHet netwerk van Ellingvaarders

De International Elling Association biedt de mogelijkheid voor mensen die met een Elling varen of binnenkort krijgen, om met elkaar in contact te komen. Dit kan zijn om elkaar tips te geven over binnen- en buitenlandse vaargebieden en -havens maar ook de ervaringen met het varen met de Elling uit te wisselen. En misschien kunnen ze een handje helpen bij de inrichting van je boot met goede tips!

Individuele vrijheid

De individuele vrijheid van de Ellingvaarder staat bovenaan, maar het netwerk van de Elling Association biedt nu juist de mogelijkheid aan de leden zelf om met elkaar iets te ondernemen. Zo kunnen eenvoudig onderling afspraken gemaakt worden om gezamenlijk reizen te plannen in binnen- of buitenland. De leden komen 2 x per jaar bij elkaar, 1 x
's winters zonder boot en 1 x in het voorjaar met boot. Tijdens deze bijeenkomsten worden er alle soorten activiteiten georganiseerd.

Wil je meer maken van het varen met de Elling, vraag dan verdere gegevens aan bij:

info@ellingclub.com